Skip to main content

Grattis! Idag fyller WordPress 20 år

På Viksjö Webbyrå är vi stolta över att fira WordPress 20-årsjubileum idag. Som en webbyrå specialiserad på WordPress har vi sett förvandlingen som denna plattform har genomgått och den enorma skillnad den har gjort inom webbpublicering och innehållshanteringssystem (CMS).

WordPress har verkligen revolutionerat webben och förändrat spelreglerna för hur vi skapar och hanterar webbplatser. Från att vara en enkel bloggplattform har WordPress utvecklats till det mest populära CMS-verktyget som används av miljontals webbplatser runt om i världen.

För oss på Viksjö Webbyrå har WordPress möjliggjort att vi kan erbjuda våra kunder dynamiska och kraftfulla webbplatser som uppfyller deras unika behov. Vi kan skapa anpassade teman och tillägg för att ge våra kunder en unik och attraktiv närvaro online. Med WordPress som grund kan vi bygga allt från enklare företagswebbplatser till avancerade e-handelsplattformar och komplexa webbapplikationer.

En av de stora fördelarna med WordPress är dess användarvänlighet. Detta gör att våra kunder kan ta kontroll över sin webbplats och enkelt uppdatera och ändra innehåll utan att behöva några djupa tekniska kunskaper. Det ger dem frihet att vara självständiga och fokusera på att driva sin verksamhet istället för att oroa sig för webbplatsens tekniska aspekter.

En annan fördel med WordPress är dess flexibilitet och skalbarhet. Plattformen erbjuder ett brett utbud av teman och tillägg som kan anpassas efter våra kunders specifika behov och varumärkesidentitet. Vi kan skapa unika designkoncept och funktionaliteter för att göra våra kunders webbplatser sticka ut och fånga uppmärksamheten hos deras målgrupp.

Som webbyrå är vi också tacksamma för den starka WordPress-gemenskapen. Den öppenhet och kunskapsdelning som existerar inom denna gemenskap är oöverträffad. Det finns ett enormt utbud av resurser, teman, tillägg och support tillgängligt som hjälper oss att leverera de bästa lösningarna till våra kunder. Dessutom ger gemenskapen oss möjlighet att nätverka och samarbeta med andra professionella utvecklare och designers för att ständigt förbättra vår egen kompetens.

Stort grattis WordPress, och alla som väljer att använda det!

Fascinationen för AI och ChatGPT växer explosionsartat. Men med ökat användande kommer också ökad klimatpåverkan.

Så vad svarar ChatGPT själv på frågor om sin egen energiförbrukning? Här får du svaren.

Vad är det egentligen som förbrukar energi när jag använder en hemsida?

För att driva de servrar som hostar webbsidan behöver det finnas en kraftkälla som genererar el. Beroende på vilken typ av kraftkälla som används (t.ex. kolkraftverk, solceller, vindkraft) så skiljer sig energiförbrukningen och klimatpåverkan åt.

För att hosta en webbsida behöver man också ha en fysisk plats för servrarna. Ett datacenter kräver både el och kyla för att hålla servrarna vid rätt temperatur. Kylning av datacenter är en betydande källa till energiförbrukning, eftersom det krävs mycket energi för att avlägsna värmen som genereras av de operativa servrarna. (Här finns en lista på gröna webbhotell i Sverige)

När du ansluter till en webbsida, skickas data från servern till din enhet via internet. Denna överföring sker genom en serie av nätverksförbindelser som också kräver energi. Ju längre avståndet mellan servern och din enhet, desto mer energi krävs för att överföra data.

Din dator, surfplatta eller smartphone förbrukar också energi när du surfar på webben. Detta beror på att processorn, skärmen och andra komponenter i enheten måste drivas för att visa och hantera webbsidan.

Slutligen förbrukar själva webbläsaren också energi, både för att tolka HTML, CSS och JavaScript-kod på webbsidan och för att utföra eventuella animationer eller andra effekter på sidan.

Hur mycket el förbrukar en hemsida i genomsnitt för varje besök?

Det är svårt att ge en exakt siffra för hur mycket el en hemsida förbrukar i genomsnitt när du besöker den, eftersom det beror på en mängd olika faktorer. Till exempel påverkas energiförbrukningen av storleken på webbsidan, antalet bilder eller videor på sidan, vilken typ av innehåll som visas och hur länge du stannar på sidan.

En studie från 2016 uppskattade att en enkel webbsida med 1 MB storlek förbrukar cirka 0,02 Wh när den laddas på en dator. Men mer avancerade webbsidor med mycket innehåll eller interaktiva element kan förbruka betydligt mer energi.

Det är också viktigt att notera att energiförbrukningen från elproduktion till webbläsaren inte är den enda faktorn som påverkar klimatpåverkan av att använda internet. Andra faktorer som utsläpp från datacenter och nätverk, tillverkning av elektroniska enheter och avfallshantering bidrar också till den totala miljöpåverkan av att använda internet.

Förbrukar AI som ChatGPT mycket energi precis som bitcoin-mining?

Ja, AI-modeller som ChatGPT kan också förbruka mycket energi under träning och drift. Djupinlärning, som är grunden för många AI-modeller inklusive ChatGPT, är en intensiv process som kräver stora mängder data och avancerade datorresurser för att utföra matematiska beräkningar på datamängder.

Under träning används vanligtvis stora datamängder för att träningsalgoritmer ska kunna lära sig mönster och förbättra prestandan. Träningen kan ta lång tid och kräver mycket processorkraft, vilket leder till en hög energiförbrukning.

Under drift kan energiförbrukningen variera beroende på hur mycket datatrafik som bearbetas. Stora modeller som ChatGPT kan kräva mycket processorkraft för att generera svar i realtid, vilket kan öka energiförbrukningen.

Men det är också viktigt att notera att energiförbrukningen av AI-modeller varierar beroende på deras storlek, arkitektur och användningsfall. Mindre modeller som inte kräver lika mycket datamängd och processorkraft kan ha lägre energiförbrukning. Det finns också tekniker som kan optimera AI-modeller för att minska deras energiförbrukning, till exempel kvantisering och komprimering av modeller.

Hur mycket energi förbrukar en enda fråga till ChatGPT?

Det är svårt att ge en exakt uppskattning av energiförbrukningen för en enda fråga till ChatGPT, eftersom det beror på många faktorer, till exempel modellstorlek, serverprestanda och hur mycket datatrafik som bearbetas.

Men generellt sett kan det finnas en betydande energiförbrukning för att bearbeta en fråga med en stor AI-modell som ChatGPT. Enligt en studie från OpenAI (som utvecklade GPT-modellerna inklusive GPT-3 som ChatGPT är baserad på) kan större GPT-modeller förbruka upp till hundratals kilowattimmar (kWh) under träning.

Hur många frågor ställs till ChatGPT varje dag?

Det är svårt att exakt veta hur många frågor som ställs till ChatGPT varje dag. Men med tanke på hur populär AI-modeller som ChatGPT har blivit för textgenerering och konversationsskapande, så kan det antas att antalet frågor som ställs till ChatGPT är ganska högt. Det kan finnas många applikationer och webbtjänster som använder ChatGPT för att ge svar på frågor och utföra andra textgenereringsuppgifter, vilket kan leda till en betydande mängd frågor som bearbetas varje dag.

Även om det inte finns några exakta siffror på hur många frågor som ställs till ChatGPT varje dag, är det viktigt att vara medveten om att användning av stora AI-modeller som ChatGPT kan ha en betydande energiförbrukning och därmed ha en miljöpåverkan. Det är viktigt att fortsätta arbeta med att optimera energiförbrukningen för AI-modeller och att använda förnybar energi för att minska den miljöpåverkan som genereras av AI-användning, svarar ChatGPT.