Viktiga principer för hållbar webbdesign

Ren

Tjänster som vi skapar och tjänster som vi använder ska drivas av förnybar energi.

Effektiv

Produkter och tjänster som vi skapar ska förbruka så lite energi och material som möjligt.

Öppen

Produkter och tjänster vi skapar ska vara tillgängliga och öppet kunna delas med andra.

Ärlig

Produkter och tjänster vi skapar ska inte vilseleda eller utnyttja användare i design eller innehåll.

Uppbyggande

Produkter och tjänster vi skapar ska vara till nytta för både människa och miljö.

Uthållig

Produkter och tjänster vi skapar ska fungera när och där människor behöver dem som mest.

Om det är viktigt för dig med en webbyrå som arbetar hållbart

Viktiga principer för hållbar webbdesign

Ren

Tjänster som vi skapar och tjänster som vi använder ska drivas av förnybar energi.

Effektiv

Produkter och tjänster som vi skapar ska förbruka så lite energi och material som möjligt.

Öppen

Produkter och tjänster vi skapar ska vara tillgängliga och öppet kunna delas med andra.

Ärlig

Produkter och tjänster vi skapar ska inte vilseleda eller utnyttja användare i design eller innehåll.

Uppbyggande

Produkter och tjänster vi skapar ska vara till nytta för både människa och miljö.

Uthållig

Produkter och tjänster vi skapar ska fungera när och där människor behöver dem som mest.

Om det är viktigt för dig med en webbyrå som arbetar hållbart

Viktiga principer för hållbar webbdesign

Ren

Tjänster som vi skapar och tjänster som vi använder ska drivas av förnybar energi.

Effektiv

Produkter och tjänster som vi skapar ska förbruka så lite energi och material som möjligt.

Öppen

Produkter och tjänster vi skapar ska vara tillgängliga och öppet kunna delas med andra.

Ärlig

Produkter och tjänster vi skapar ska inte vilseleda eller utnyttja användare i design eller innehåll.

Uppbyggande

Produkter och tjänster vi skapar ska vara till nytta för både människa och miljö.

Uthållig

Produkter och tjänster vi skapar ska fungera när och där människor behöver dem som mest.

Om det är viktigt för dig med en webbyrå som arbetar hållbart