Skip to main content

Fråga vad du vill

Prata med oss

Viksjö Webbyrå
Bockgränd 23
175 45 Järfälla

Se på karta

070-335 36 83
hej@viksjowebbyra.se

Fråga vad du vill

Prata med oss

Viksjö Webbyrå
Bockgränd 23
175 45 Järfälla

Se på karta

070-335 36 83
hej@viksjowebbyra.se

Vårt arbete för klimatet

Hållbar webbdesign handlar om att skapa webbsidor på ett sätt som är hållbart på lång sikt, både för miljön och besökarnas användarupplevelse.

Bakgrund

Webben är en av vår tids mest använda verktyg. Webbsidor skapas för att informera, underhålla och sälja produkter och tjänster. Men webben har också en negativ miljöpåverkan. Varje webbsida kräver en viss mängd energi för att skapas, lagras och överföras till besökaren. Energiåtgången ökar dessutom ju fler som besöker webbsidan.

För att minska miljöpåverkan från webben och samtidigt förbättra användarupplevelsen för besökarna behövs hållbar webbdesign. Detta innebär att man skapar webbplatser som är lätta att navigera, snabba att ladda och som använder så lite energi som möjligt.

Hållbar webbdesign – vad är det?

Hållbar webbdesign handlar om att ta hänsyn till miljöpåverkan när man bygger webbsidor. Det finns flera saker man kan göra för att skapa hållbara webbplatser:

Använd gröna webbhotell

Att välja ett grönare webbhotell är ett enkelt sätt att minska miljöpåverkan från webbsidan. Ett grönare webbhotell använder förnybara energikällor som sol-, vind-, eller vattenkraft.

Optimerade bilder

Stora bilder tar lång tid att ladda och ökar energiåtgången för webbsidan. Därför är det viktigt att optimera bilderna så att de tar så lite plats som möjligt samtidigt som de inte förlorar i kvalitet.

Använd CSS och Javascript

Att använda CSS och Javascript för att designa webbsidor kan minska mängden kod som laddas in på webbsidan. Detta gör att sidan laddar snabbare och minskar energiåtgången.

Responsiv design

En responsiv design anpassar sig automatiskt till olika skärmstorlekar och enheter. Detta gör att besökaren inte behöver ladda om sidan för att titta på den på en annan enhet. Det minskar i sin tur energiåtgången.

Använd mindre animationer

Stora animationer på webbsidan kan se bra ut, men de tar också energi att visa. Om man använder sig av mindre animationer som är lätta att ladda minskar energiåtgången.

Använd webbstandarder

Att använda webbstandarder betyder att webbsidan fungerar bra på alla webbläsare, utan att man behöver göra några speciella anpassningar. Detta minskar energiåtgången och ger en bättre användarupplevelse.

Minska antalet HTTP-förfrågningar

HTTP-förfrågningar används för att hämta information från andra platser på nätet. Ju fler HTTP-förfrågningar en webbsida har, desto längre tid tar det att ladda websidan och desto högre blir energiåtgången. Därför är det bra att minimera antalet HTTP-förfrågningar på webbsidan.

Varför är hållbar webbdesign viktigt?

Hållbar webbdesign är viktigt eftersom det minskar webbens miljöpåverkan. Genom att skapa webbsidor som är enkla och lättlastade kan man minska energianvändningen och därmed skydda miljön. Det ger också besökarna en bättre upplevelse på webbsidan, eftersom en snabb laddningstid och enkel navigering ökar användarvänligheten.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar på distans utan energikrävande kontorslokaler och ingår så lokala samarbeten som möjligt för att undvika onödigt resande.

Vi arbetar även efter dessa viktiga principer för hållbar webbdesign.

4% av företagets vinst 2022 bidrar vi med till klimatfinansiering.
Just nu beräknat till 3 811 kr.