Skip to main content

Fråga vad du vill!

Prata med oss!

Viksjö Webbyrå
Bockgränd 23
175 45 Järfälla

070-335 36 83
hej@viksjowebbyra.se

Välj rätt filformat för dina bilder

Filformatet för en bild är viktigt eftersom de kan påverka kvaliteten och lagringsstorleken på bilden. Vill du kunna visa en bild i bra kvalitet och ändå ha en lägre lagringsstorlek kan du läsa den här artikeln som beskriver hur du komprimerar bilder i WordPress. Det finns ett antal olika filformat för bilder. Här är några av de vanligaste formaten:

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

JPEG är en av de vanligaste filformaten för bilder som används idag. Det är ett komprimerat format som gör det möjligt att lagra bilder med hög kvalitet med relativt låg filstorlek. JPEG-formatet är vanligtvis bäst för fotografier, bilder med gradvisa tonförändringar och hög detaljnivå.

PNG (Portable Network Graphics)

PNG är ett format som ofta används för att lagra bilder som innehåller transparenta områden, t.ex. logotyper. PNG är ett icke-komprimerat format, vilket innebär att bildkvaliteten inte försämras vid lagring. PNG-formatet är också utmärkt för att lagra bilder med hög detaljnivå och klara linjer.

GIF (Graphics Interchange Format)

GIF är ett format som ofta används för att lagra enklare bilder som inte innehåller mycket detaljer. GIF är också ett format som ofta används för animerade bilder eftersom det är möjligt att lagra flera bilder i samma fil. GIF-formatet stödjer också transparens och animation.

TIFF (Tagged Image File Format)

TIFF är ett format som ofta används av professionella fotografer och grafiska designer. Det är ett format som stöder hög kvalitet och hög detaljnivå, och som också stödjer transparens. TIFF-filer är dock ofta mycket större än andra filformat, vilket gör det mindre lämpligt för webbsidor och andra applikationer där lagringsutrymme är viktigt.

BMP (Bitmap)

BMP är ett format som ofta används för enklare bilder, t.ex. ikoner och symboler. BMP är också ett icke-komprimerat format, vilket innebär att bildkvaliteten inte försämras vid lagring. BMP-filer är dock ofta mycket större än andra filformat, vilket gör det mindre lämpligt för webbsidor och andra applikationer där lagringsutrymme är viktigt.

RAW (Råformat)

RAW är ett format som används av professionella fotografer eftersom det möjliggör en hög grad av efterbearbetning och justering av bilderna. RAW-filer är dock mycket större än andra filformat och kräver särskilda program för att öppna och redigera.