Skip to main content

Fråga vad du vill

Prata med oss

Viksjö Webbyrå
Bockgränd 23
175 45 Järfälla

Se på karta

070-335 36 83
hej@viksjowebbyra.se

Fråga vad du vill

Prata med oss

Viksjö Webbyrå
Bockgränd 23
175 45 Järfälla

Se på karta

070-335 36 83
hej@viksjowebbyra.se

Så här skapar du en bra grafisk profil

En bra grafisk profil är något som är nödvändigt för att upprätthålla ett starkt och enhetligt varumärke. Det innefattar allt från logotypen och färgpaletten till typsnitt, bildspråk och designelement. En tydlig och konsekvent grafisk profil kan hjälpa dig att skapa igenkänning och bygga förtroende hos dina kunder och partners.

Logotyp

Den första avgörande faktorn för en bra grafisk profil är en stark logotyp. Den ska vara enkel men samtidigt unik och lätt att känna igen. Logotypen ska spegla företagets verksamhet, värderingar och professionella image. En logotyp som är för komplicerad eller otydlig kan skapa förvirring hos kunderna och minska varumärkesmedvetenheten.

Färgpalett

Utan en ordentlig färgpalett blir en grafisk profil ofta oordnad och förvirrande. Välj en eller flera huvudfärger som sedan används konsekvent i all kommunikation. Det handlar om att skapa ett enhetligt uttryck och en tydlig bild av företaget.

Typsnitt

Typsnittet är en annan viktig del. Olika typsnitt har olika karaktärer, med hjälp av dem kan du förmedla olika känslor och tonlägen. Oavsett vilket typsnitt du väljer ska det vara lättläst och lämpligt för alla typer av trycksaker och digitala dokument.

Layout

Organiseringen och layouten av designelementen som används i en grafisk profil är också viktig. Det handlar om att skapa en enhetlig stil och använda designelement som stödjer företagets varumärke och budskap. Detta inkluderar allt från typografi och bildspråk till användningen av tomma ytor.

Riktlinjer

Att följa de riktlinjer som finns i en grafisk profil är viktigt. Det omfattar allt från att använda rätt färger och typsnitt till att placera logotypen korrekt och använda rätt proportioner. För att den grafiska profilen ska vara effektiv är det nödvändigt att alla som arbetar med företagets kommunikation och marknadsföring följer riktlinjerna på ett konsekvent sätt.

Sammanfattning

En bra grafisk profil är med andra ord något som är nödvändigt för att skapa en stark image av företagets verksamhet. Genom att använda en enhetlig logotyp, färgpalett, typsnitt och designelement kan företaget bygga upp sitt varumärke och stärka sin image i kundernas ögon. Ett starkt varumärke kan öka förtroendet hos kunderna och skapa möjligheter till nya affärer och tillväxt.