Kostnad för en hemsida

Vi baserar kostnaden för en hemsida på medelkostnaden för våra sammanlagda projekt. Just nu är medelkostnaden 11 500 kr inkl moms med en spännvidd på 8 500 kr-12 500 kr inkl moms.

Vi är med och främjar fantastisk föreningsverksamhet för barn och unga tillsammans med KFUM Sverige under 2021.