Fakta om digital klimatpåverkan

Internet orsakar närmare 4% av världens totala koldioxidutsläpp och ökar i takt med behoven av digitala tjänster.

Om internet var ett land skulle det komma på 6:e plats över länder som orsakar mest koldioxidutsläpp, vilket motsvarar hela Tyskland.

Källa: Sustainable Web Design, Tom Greenwood

Om det är viktigt för dig med en webbyrå som arbetar hållbart

Fakta om digital klimatpåverkan

Internet orsakar närmare 4% av världens totala koldioxidutsläpp och ökar i takt med behoven av digitala tjänster.

Om internet var ett land skulle det komma på 6:e plats över länder som orsakar mest koldioxidutsläpp, vilket motsvarar hela Tyskland.

Källa: Sustainable Web Design, Tom Greenwood

Om det är viktigt för dig med en webbyrå som arbetar hållbart

Fakta om digital klimatpåverkan

Internet orsakar närmare 4% av världens totala koldioxidutsläpp och ökar i takt med behoven av digitala tjänster.

Om internet var ett land skulle det komma på 6:e plats över länder som orsakar mest koldioxidutsläpp, vilket motsvarar hela Tyskland.

Källa: Sustainable Web Design, Tom Greenwood

Om det är viktigt för dig med en webbyrå som arbetar hållbart