Skip to main content

Fråga vad du vill

Prata med oss

Viksjö Webbyrå
Bockgränd 23
175 45 Järfälla

Se på karta

070-335 36 83
hej@viksjowebbyra.se

Fråga vad du vill

Prata med oss

Viksjö Webbyrå
Bockgränd 23
175 45 Järfälla

Se på karta

070-335 36 83
hej@viksjowebbyra.se

Analysera målgruppsresan

StegBeskrivningUtmaningar/Möjligheter
Introduktion och värvning
Locka till sig nya medlemmar genom marknadsföring, rekommendationer eller evenemang. Viktigt att kommunicera organisationens värderingar och mål.

Utmaningar
Svårigheter att nå rätt publik, bristande tydlighet i organisationens syfte och värderingar, konkurrens från andra organisationer.

Möjligheter
Användning av digital marknadsföring och sociala medier för att nå en bredare publik, skapa attraktiva introduktionserbjudanden, arrangera öppna evenemang som visar på organisationens arbete och värderingar.

Onboarding och engagemang
Välkomna nya medlemmar och ge information om engagemangsmöjligheter. Skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap.

Utmaningar
Brister i välkomstprocessen, svårigheter för nya medlemmar att förstå hur de kan engagera sig, bristande kommunikation.

Möjligheter
Skapa en strukturerad och personlig introduktionsprocess, regelbunden kommunikation om pågående och kommande aktiviteter, uppmuntra befintliga medlemmar att vara mentorskap för nya medlemmar.

Aktivt deltagande och bidrag
Uppmuntra medlemmar att delta i aktiviteter och beslutsprocesser. Viktigt för medlemmarna att känna att de kan påverka och bidra.

Utmaningar
Medlemmars tidsbrist, bristande motivation, oklara möjligheter till engagemang.

Möjligheter
Erbjuda en mängd olika sätt att engagera sig på, anpassade efter medlemmarnas intressen och tillgänglig tid; ge erkännande och uppskattning för medlemmarnas bidrag.

Utvärdering och feedback
Samla in feedback för att förstå medlemmarnas behov och förväntningar. Använda insikterna för att förbättra verksamheten.

Utmaningar
Svårigheter att samla in och hantera feedback, bristande respons på medlemmarnas förslag och klagomål.

Möjligheter
Använda digitala verktyg för enkel feedbackinsamling, regelbundna möten och workshops för att diskutera feedback och förbättringar.

Förnyelse och utveckling
Anpassa organisationens erbjudande och aktiviteter efter förändrade medlemsbehov. Viktigt att förbli relevant och uppdaterad.

Utmaningar
Motstånd mot förändring inom organisationen, svårigheter att hålla sig uppdaterad med medlemmarnas föränderliga behov.

Möjligheter
Skapa en kultur av ständig förbättring och innovation, regelbunden omvärldsbevakning och medlemsundersökningar för att upptäcka nya trender och behov.

Avslutning av medlemskapet
Hantera avslut av medlemskap positivt och undersöka orsaker till avhopp för framtida lärande.

Utmaningar
Negativa upplevelser som leder till avhopp, brist på förståelse för varför medlemmar lämnar.

Möjligheter
Genomföra avslutningsintervjuer för att förstå orsaker till avhopp och lära för framtiden, hålla dörren öppen för framtida återanslutning.