Analys

Vi analyserar din webbplats med hjälp av vårt eget screening-verktyg och levererar en rapport med förslag på vilka åtgärder som bör genomföras för att arbeta mer hållbart.

Att arbeta med hållbar design är ett ständigt pågående arbete och berör inte bara utvecklingsstadiet för en webbplats. Det är lika viktigt att arbeta med ett förhållningssätt som långsiktigt håller över tid. För att lära mer om det läs om vår utbildning här.

I vår analys av webbplatsen går vi igenom:

– Webbhotellets elproduktion
– Målgruppsanpassning
– Sökfunktionalitet
– Sökmotoroptimering
– Bildanvändning
– Videoanvändning
– Typsnitt
– Mobilanpassning
– Dark Mode

Har du frågor om eller vi beställa en analys av en webbplats kontakta oss här.

Analys

Vi analyserar din webbplats med hjälp av vårt eget screening-verktyg och levererar en rapport med förslag på vilka åtgärder som bör genomföras för att arbeta mer hållbart.

Att arbeta med hållbar design är ett ständigt pågående arbete och berör inte bara utvecklingsstadiet för en webbplats. Det är lika viktigt att arbeta med ett förhållningssätt som långsiktigt håller över tid. För att lära mer om det läs om vår utbildning här.

I vår analys av webbplatsen går vi igenom:

– Webbhotellets elproduktion
– Målgruppsanpassning
– Sökfunktionalitet
– Sökmotoroptimering
– Bildanvändning
– Videoanvändning
– Typsnitt
– Mobilanpassning
– Dark Mode

Har du frågor om eller vi beställa en analys av en webbplats kontakta oss här.

Analys

Vi analyserar din webbplats med hjälp av vårt eget screening-verktyg och levererar en rapport med förslag på vilka åtgärder som bör genomföras för att arbeta mer hållbart.

Att arbeta med hållbar design är ett ständigt pågående arbete och berör inte bara utvecklingsstadiet för en webbplats. Det är lika viktigt att arbeta med ett förhållningssätt som långsiktigt håller över tid. För att lära mer om det läs om vår utbildning här.

I vår analys av webbplatsen går vi igenom:

– Webbhotellets elproduktion
– Målgruppsanpassning
– Sökfunktionalitet
– Sökmotoroptimering
– Bildanvändning
– Videoanvändning
– Typsnitt
– Mobilanpassning
– Dark Mode

Har du frågor om eller vi beställa en analys av en webbplats kontakta oss här.

Följ oss i sociala medier för att få mer kunskap om hur internet påverkar klimatet och hur du kan skapa grönare webdesign

Följ oss i sociala medier för att få mer kunskap om hur internet påverkar klimatet och hur du kan skapa grönare webdesign

Följ oss i sociala medier för att få mer kunskap om hur internet påverkar klimatet och hur du kan skapa grönare webdesign